Nákladná doprava a špedícia

Naša spoločnosť zabezpečuje kamiónovú prepravu v Európe, pričom sa jedná predovšetkým o celovozové zásielky, ale aj čiastočné zásielky tovaru s menším rozmerom a tonážou.

Vďaka nášmu modernému vozovému parku sme schopní zabezpečiť prepravu tovaru až do 26,0 ton. Disponujeme klasickými návesmi ale aj mega návesmi (100m3). Zabezpečujeme prepravy v Európskej Únii – konkrétne najpreferovanejšie krajiny sú Slovensko, Čechy, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko a krajiny Beneluxu.

Kvalitou našich služieb sme si vybudovali stabilnú pozíciu na trhu ako doma, tak aj v zahraničí. Neustále sa ju snažíme zvyšovať vzdelávaním a školeniami dispečerov ako aj šoférov.

Flexibilne reagujeme na aktuálne požiadavky trhu a našich klientov. Vždy hľadáme optimálne riešenie pre logistiku a prepravu a snažíme sa využívať najnovšie technológie. Na základe dynamiky a vývoja trhu v oblasti cestnej prepravy sme od 01.11.2017 pripravený pre našich klientov realizovať aj vnútroštátne prepravy v Rakúsku, Nemecku a Francúzsku. To znamená že okrem CMR poistenia (do výšky 233.000€), máme poistenú aj kabotáž do výšky 600.000€.

  • Prepravný poriadok