Profil

Naša spoločnosť pôsobí trhu od 01.01.1995. Truckway s.r.o. sa počas tohto obdobia dynamicky vyvíjala až do dnešnej podoby. Za toto obdobie bol náš vozový park neustále obnovovaný a rozširovaný. V súčasnosti disponujeme 14 ťahačmi s plachtovými návesmi. Poskytujeme vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu.

Dnes je firma Truckway s.r.o. zrkadlom aktuálnych potrieb našich klientov a požiadaviek trhu. Zárukou poskytovania kvalitných služieb sú bohaté skúsenosti v oblasti riadenia dopravy. V súčasnosti zamestnávame 70 pracovníkov, ktorí Vám poskytnú komplexné prepravné a sprostredkovateľské služby v cestnej doprave.

Úzko spolupracujeme so zmluvnými partnermi, s viacerými významnými európskymi špeditérskymi organizáciami a sme kedykoľvek pripravený nadviazať novú spoluprácu na princípoch korektných dodávateľsko-odberateľských vzťahov. O kvalitách poskytovaných služieb vypovedajú dlhoročné partnerské vzťahy s našimi klientmi.

Certifikát medzinárodnej normy kvality EN ISO 9001:2008 je pre nás nevyhnutnosť. Taktiež sme členom združenia dopravcov SR ČESMAD Slovakia